Skip to content

START

Krótki film, w którym opowiadamy o naszym projekcie:

Dostęp do wszelkich możliwych przeżyć to podstawowe prawo człowieka. Muzyka jest jedyną dziedziną sztuki, którą niewidzący mogą odbierać w pełni i korzystać z niej bez ograniczeń. Wiedza i czynny udział w życiu społecznym, to także prawa podstawowe. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami czynnego udziału w tworzeniu i propagowaniu kultury to cel, który realizujemy. Nasz projekt jest odpowiedzią na sygnalizowane przez nauczycieli muzyki zapotrzebowanie na gotowe narzędzia edukacyjne jakimi są podkłady instrumentalne do nauki gry na instrumentach i śpiewu, a szczególnie opracowane do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami. Takich materiałów po prostu brakuje. Możliwość zagrania lub zaśpiewania przez wykonawcę własnych partii instrumentalnych stanowi skuteczną metodę nauki.

Na tej stronie znajdziecie dwadzieścia profesjonalnie przygotowanych podkładów muzycznych w różnych wersjach – także z audiodeskrypcją. Utwory publikujemy na licencji wolnej sztuki. Mogą być one bez ograniczeń kopiowane i odtwarzane jednak bez możliwości czerpania z nich korzyści majątkowych.


Sfinansowano ze środków Fundacji PZU
Logo Fundacji PZU