Skip to content

KONKURS PIOSENKI

Organizatorzy:
MDK Dom Harcerza im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie
Małopolskie Centrum Sztuki Kraków
Dzielnica II Kraków

W 2023 roku odbędzie się kolejny konkurs. Śledźcie naszą stronę i stronę MDK Dom Harcerza.

poniżej informacje archiwalne:


W 2022 roku Przesłuchania odbyły się 26 – 27 kwietnia 2022 w MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie.

Koncert laureatów odbył się w ramach “Koncertów na Rondzie” 19 czerwca 2022 na Rondzie Mogilskim w Krakowie.

Dziękujemy wszystkim pięćdziesięciu uczestnikom!


Archiwum:

REGULAMIN:

“MOJE SERCE TO JEST MUZYK” – WOJEWÓDZKI KONKURS NA INTERPRETACJĘ PIOSENKI POLSKIEJ

CELE KONKURSU:

 1. Celem konkursu jest popularyzacja piosenek polskich oraz propagowanie piekna rodzimej kultury muzycznej. Drugim zamierzeniem jest wyrównanie szans dla osób słabowidzących i niewidzących.

UCZESTNICY KONKURSU:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach różnego typu oraz placówkach wychowania pozaszkolnego i pracowniach muzycznych ośrodków kultury i szkół artystycznych.

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i wykonanie utworów
  (jeden obowiązkowy, drugi na życzenie jury)
  z listy 20 piosenek znajdujących się na stronie www.gramyspiewamy.pl
 2. Strona zawiera profesjonalne podkłady muzyczne do 20 piosenek. Do nauki dostępny jest zapis nutowy/akordowy w formacie PDF, a także specjalna ścieżka z audiodeskrypcją, dedykowaną wykonawcom niedowidzącym i niewidzącym. Do wykonania konkursowego wybrać można podkład kompletny, albo też miks bez gitar lub instrumentów klawiszowych, dla wykonawców, którzy dodatkowo akompaniują sobie na którymś z tych instrumentów.
 3. Do konkursu na interpretację dopuszczone są jedynie utwory ze strony www.gramyspiewamy.pl zaśpiewane do podkładów muzycznych zamieszczonych na stronie. Lista utworów zamieszczona jest na ostatniej stronie regulaminu. Ograniczenie to wyrównuje szanse wykonawców, gwarantując wszystkim profesjonalny akompaniament, utrzymany w stylistyce oryginału.
 4. W przypadku konieczności przeprowadzenia konkursu w trybie online organizator poinformuje o tym na stronie internetowej www.mdk-lotnicza.pl. W takim przypadku będzie należało nadesłać pliki wideo, nagrane w sposób ciągły (jedno ujęcie śpiewane od początku do końca, dubbing nagranej uprzednio wersji jest niedopuszczalny). Jury nie będzie oceniać wykonań zawierających studyjną edycję głosu.
 5. Oceny interpretacji wokalnych dokona profesjonalne jury, uwzględniając: muzyczną poprawność wykonania, interpretację tekstu, oryginalność, inwencję twórczą i muzykalność oraz ogólne wrażenia artystyczne z występu.
 6. Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzanie podkładów muzycznych oraz pianino. Pozostałe instrumenty uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIA I TERMINY:

 1. Zgłoszenie uczestnika powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym oraz tytuły prezentowanych utworów.
 2. Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: imprezy@mdk-lotnicza.pl lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury
  do dnia
  8 kwietnia 2022 roku.
  Młodzieżowy Dom Kultury “Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego
  31-462 Kraków, ul. Lotnicza 1
  (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00)
 3. Przesłuchania odbędą się 26 – 27 kwietnia 2022 w MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie
 4. O dokładnej godzinie przesłuchań opiekunowie uczestników/uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Nagrodzeni i wyróżnieni wykonawcy zaproszeni zostaną, do występu podczas Koncertu Na Rondzie Mogilskim w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2021, w czerwcu br.
 2. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatora, Fundację Małopolskie Centrum Sztuki oraz Radę Dzielnicy II Grzegórzki.
 3. Nagrody nie odebrane w ciągu 30 dni od dnia finału konkursu przechodzą na własność organizatora (istnieje możliwość przesłania nagród na prośbę i koszt odbiorcy).
 4. Protokół jury zamieszczony będzie na stronie organizatora www.mdk-lotnicza.pl, a laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
  Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznania nagród i wyróżnień, a także do nieodpłatnego wykorzystania materiałów konkursowych na swojej stronie internetowej oraz na stronie www.gramyspiewamy.pl, w celach reklamowych.
 5. Zgłoszenie i uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych uczestnika zgodnie z obowiązującą klauzulą poufności.
 6. Do nadsyłanych zgłoszeń prosimy o dołączenie oświadczeń (kliknij poniżej i pobierz formularz zgłoszenia)Plakat Konkursu "Moje Serce To Jest Muzyk" 2022